فروشگاه اینترنتی کاراتکنیک، بروزترین دیمرهای دیجیتال و آنالوگ